İlan Verme Kuralları

İlan Verme Kuralları

Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Kuralları” Kurumsa Mağazalar için geçerlidir.

İlan yüklemesinde bulunan Kurumsal Mağaza mevzuata, ilan verme kurallarına ve ilgili kurumsal mağazacılık sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

A.     İlan Verme Kuralları

 1. Kurumsal Mağaza, internet sitesi üzerinden ilan verme, ilan düzenleme ve ilanı yeniden yayına alma işlemlerinden önce yasal mevzuat gereği sistem üzerinden kimliklerini doğrulamadan ilan veremez.
 2. Genel ahlaka aykırı, TCK kapsamında suç sayılan hususlarda, örf ile adete aykırı ve kamu düzenini ihlal edici ilan yüklenemez ve ilanlara bu tarzda bilgiler girilemez.
 3. ilan İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 4. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan ürüne ait olmalıdır.
 5. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, satılan ürüne ait olmalıdır.
 6. İlanda yer alan bilgiler doğru ve güncel olmalıdır. Bu bilgilerin doğruluğu ilan verenin sorumluluğundadır.
 7. Farklı bir ilana ve kurumsal mağazaya ait fotoğraflar kullanılmamalıdır.
 8. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
 9. Ürünler için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir. Ürünlere ait gerçek fiyatlar belirtilmelidir.
 10. Kanuni düzenlemeler uyarınca fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
 11. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 12. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.
 13. Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekir.
 14. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin düzenlemeleri uyarınca cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık oluşturacak içerikte ilan veremez.

 

B.     İlan Kurallarına Aykırılık Yaptırımı

 

        I.            Uyarı

Kurumsal mağazaya aşağıda yer alan hususlara aykırı davranması durumun uyarı ve aykırılığın düzeltilmesi talebi E-Posta olarak gönderilir.

 1. Kurumsal mağazacılık sözleşmesinde yer alan kurallara uyulmaması,
 2. III. bente belirtilmeyen ilan Kurallarına aykırı davranış sergilemesi,

 

 1. İlanın açıklama bölümü veya fotoğraflarında, ilan verme kurallarına aykırı olarak telefon numarası eklenmesi nedeniyle, daha önce 2 kere onaylanmamış bir ilanın, gerekli düzenleme yapılmadan yeniden onaya gönderilmesi.

      II.            Hesap Durdurma

Uyarı ve talimatın E-Postanın alınmasından itibaren 3 saat içerisinde yerine getirilmemesi durumunda kurumsal mağazanın üyeliği 48 saat boyunca durdurulur. Aykırılık admin tarafından düzeltilir ve 48 saat sonra tekrar aktif edilir.

    III.            Hesap Kapatma

 

Hesabın aktif edilmesinden itibaren kurumsal mağaza tarafından aynı konuda tekrar aykırı harekette bulunulması veya tekerrür etmese de ilan kurallarına esaslı aykırı davranış kurumsal mağaza hesabı kapatılır.

 

Ancak aşağıda yer alan durumlarda hesap doğrudan uyarı ve durdurma gerekmeksizin kapatılır.

 

 1. Hesabın savcılık, mahkeme, emniyet vb.  resmi kurumlarca gönderilmiş bir yazının konusu olması
 2. Gerçek olmayan bir ürünü gerçekmiş gibi göstererek diğer kullanıcıları yanıltma,
 3. Hesap profilinde yer alan bilgilerin gerçek veya tüzel bir kişiye ait olmadığının tespit edilmesi,
 4. Diğer üyelere karşı taciz, küfür ve şiddet gibi olumsuz davranışların sergilenmesi,
 5. Genel ahlaka aykırı, TCK kapsamında suç sayılan hususlarda, örf ile adete aykırı ve kamu düzenini ihlal edici ilanlar ve ilan bilgileri yüklenmesi.

 

 

 

Menü Giriş Yap & Kayıt Ol
Yukarı