Kurumsal Mağazacılık Sözleşmesi

 

KURUMSAL MAĞAZACILIK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR:

Bu sözleşmenin bir tarafı www.cikmaparcamarket.com adresini işletmekte olan aşağıda tabloda bilgileri verilen şirket ile  https://www.cikmaparcamarket.com internet sitesinde hesap açmak için işbu sözleşme ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve ÇPM internet sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren üye arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Taraflar bu bilgilerin doğruluğunu sözleşmeyi imzalayarak teyit etmişlerdir.

 

 

TARAFLAR

 

ADRES

 

Vergi Kimlik

Sözleşmedeki Rolü

Sözleşmede Anıldığı İsim

 

ÇPM OTO YEDEK PARÇA PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

 

Yüzüncüyıl Mah. 85167 Sk. No: 6 İç Kapı No: 15 Çukurova / ADANA

 

SEYHAN VERGİ DAİRESİ 2630748822

 

 

SAĞLACIYI

 

 

ÇPM

 

 

MÜŞTERİ

 

Kurumsal Mağaza

 

2. Tanımlar

İnternet Sitesi:

www.cikmaparcamarket.com isimli alan adında internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

Kullanıcı:

İnternet sitesini ziyaret eden gerçek ve tüzel kişi

Kurumsal Mağaza:

İnternet Sitesinde hesap oluşturan, mesleki veya ticari amaçlı hareket eden internet sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan üye

 

Kurumsal Mağazacılık Sözleşmesi 

İnternet sitesinde yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Kurumsal Mağazacılık Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile internet sitesinde yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme. tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile internet sitesi üzerinden eriştiği internet sayfaları bütünü.

Hizmetler:

İnternet Sitesi içerisinde Kurumsa mağazanın işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ÇPM tarafından sunulan hususlardır. ÇPM, internet sitesi içerisinde sunulan hizmetlerinde istediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Bu hususta kurumsal mağazanın muvafakati işbu sözleşmenin onaylanması ile alınmış sayılır.

İlan: 

İnternet sitesinde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video vb. her türlü bilgi.

İlanlar Aracılığıyla Kurulan Sözleşme:

Kurumsal mağaza ile bir başka bireysel üye ve/veya kullanıcı arasında akdedilen ÇPM’nin hiçbir şekilde taraf olmadığı sözleşme.

Veri Tabanı: 

İnternet sitesi dahilinde erişilen içeriklerin işlendiği, depolandığı, tasnif edildiği ve erişilebildiği ÇPM’ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

Kişisel Veri:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 3. Maddesinin d bendi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri.

Özel nitelikli kişisel veri: 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

 

3. Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

İşbu kurumsal mağazacılık sözleşmesi ile ÇPM internet sitesinin, işbu sözleşme ve eki niteliğindeki politika koşulları çerçevesinde ve hizmetlerden faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kurumsal mağazaya devredilemez şekilde ilanlara inceleme ve ilan yayınlama dair kullanım hakkı tesis etmektedir.

4. Kurumsal Mağazacılık Hesap Sahibi Olma

4.1. Kurumsal Mağaza olabilmek için ticari veya esnaf olarak faaliyet göstermek, vergi mükellefiyetine sahip olmak ve tüzel kişi/adi ortaklık ise temsile yetkili kişi tarafından başvuruda bulunmuş olmak gerekmektedir.

4.2 ÇPM tarafından işbu kurumsal mağazacılık sözleşmesi kapsamında hesabı geçici olarak durdurulmamış, ÇPM tarafından yayınlanan Politikalara aykırı davranmamış veya hesabı kapatılmamış olmak gerekmektedir.

4.3 Kurumsal mağaza olarak daha öncesinde ahlaka, kamu düzenine, kanuna, ilgili sözleşme şartları ile politikalar kapsamında aykırı davranılması nedeniyle hesabın askıya alınmamış veya kapatılmış olmaması gerekmektedir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Kurumsal Mağaza Üyelik Tipi ve Kapsamı

5.1.1 İşbu kurumsal mağaza sözleşmesi imza tarihinden itibaren 31/12/2024 tarihine kadar geçerlidir. İşbu sözleşme 31/12/2024 tarihinde bildirimsiz şekilde sona erer. Hiçbir şekilde uzamaz.

5.1.2 Kurumsal mağaza işbu sözleşme ile 31/12/2024 tarihine ücretsiz ilan yükleme hakkına sahiptir. Bu hak ve işbu sözleşme 31/12/2024 tarihinde bildirimsiz şekilde sona erer. Hiçbir şekilde uzamaz.

5.1.3 Kurumsal mağaza işbu sözleşme ile 31/12/2024 tarihine kadar internet sitesi içerisinde bulunan barkod sistemini ücretsiz bir şekilde kullanma hakkına sahiptir. Bu kullanım hakkı da 31/12/2024 tarihinde bildirimsiz şekilde sona erer. Hiçbir şekilde uzamaz.

5.2 Kurumsal Mağazanın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 Kurumsal mağaza başta işbu sözleşme ve ekleri de dahil, ÇPM tarafından yayınlanan tüm politikalara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal mağaza ayrıca genel ahlak ile kamu düzenini ihlal edici davranışlarda bulunmayacağını işbu sözleşme ile yüklendiği tüm yükümlülüklere ve Türk mevzuatına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2 Kurumsal mağaza 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’na aykırı olmayacak şekilde mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; her ne nam altında olursa olsun ÇPM’den tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.2.3. İnternet sitesi üzerinde oluşturulan hesaba ait tüm bilgilerin gerçek ve güncel tutulacağını kurumsal mağaza kabul, beyan ve taahhüt eder. Her türlü bilgi değişikliğinde kurumsal mağaza bilgilerini derhal güncellemelidir. Kurumsal mağaza hesabına ait kullanıcı adını ve şifre güvenliğini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. "Kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamak kurumsal mağazanın sorumluluğunda olup, "kullanıcı adı" ve "şifre"sini yalnızca kendisinin kullanması, üçüncü kişilerden saklaması gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı kurumsal mağaza ve/veya ÇPM’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan kurumsal mağaza sorumludur.

5.2.4. Kurumsal mağaza internet sitesinde yayınladığı ilanlara ilişkin kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, güncel ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin internet sitesi üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacak nitelikte olması gerektiğini ve buna özen göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ÇPM, kurumsal mağaza tarafından internet sitesine yüklenen ilanlara ait bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan ÇPM sorumlu tutulamaz. Kurumsal mağazanın hukuk aykırı işlemlerinden kaynaklı ÇPM’nin zarar görmesi durumunda, ÇPM’nin kurumsal mağazaya rücu hakkı saklıdır. Kurumsal mağaza ilk başvuru anında ÇPM’nin zararını, ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte ÇPM’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.5. Kurumsal mağaza, işbu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredemez.

5.2.6. Kurumsal mağaza, hesabını dürüstlük kuralına, işbu sözleşmeye ve kanuna uygun amaçlarla kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal mağazanın internet sitesi üzerinde yaptığı işlemlerden kaynaklı tüm hukuki ve cezai işlemler yalnızca kendisine aittir. ÇPM’nin bu işlemlerden herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. ÇPM’nin Kurumsal mağaza tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu yükümlülük doğrudan Kurumsal mağazanın sorumluluğudur. Kurumsal mağaza hukuk aykırı işlemlerinden kaynaklı ÇPM’nin zarar görmesi durumunda, ÇPM’nin Kurumsal mağazaya rücu hakkı saklıdır. Kurumsal mağaza ilk başvuru anında ÇPM’nin zararını, ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte ÇPM’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.7. Kurumsal mağaza, ÇPM’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki işbu sözleşme hükümlerine veya hukuka aykırı olarak faaliyet gerçekleştirmeyecektir. Kurumsal mağaza işbu kurumsal mağazacılık sözleşmesi hükümlerine veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ÇPM doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kurumsal mağazanın hukuk aykırı işlemlerinden kaynaklı ÇPM’nin zarar görmesi durumunda, ÇPM’nin Kurumsal mağazaya rücu hakkı saklıdır. Kurumsal mağaza ilk başvuru anında ÇPM’nin zararını, ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte ÇPM’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. ÇPM’nin Yükümlülükleri

5.3.1. ÇPM, işbu sözleşmede sayılan hizmetleri belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. ÇPM her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetleri durdurabilir ve/veya hizmetlere son verebilir.

5.3.2. ÇPM, hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kurumsal mağazanın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri internet sitesi kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ÇPM hesap bilgileri ile ilanlar da dahil olmak üzere bilgilerin ve içeriklerin değiştirilmesi için her zaman Kurumsal mağazaya talimat verme yetkisine sahiptir. Kurumsal mağaza bu talimatlara eksiksiz ve koşulsuz olarak uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal mağaza tarafından bu talimatın yerine getirilmemesi durumunda ÇPM doğrudan talep ettiği ilgili işlemi Kurumsal mağaza adına bizzat yerine getirir.

5.3.3. ÇPM tarafından internet sitesinde yapılacak olan bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıkların giderilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi veya bir süre verilememesi durumunda; Kurumsal mağaza meydana gelecek kar kaybı dahil, maddi tazminat ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile  ÇPM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 İlanlar Aracılığıyla Kurulan Sözleşmelerdeki Sorumsuzluk

5.4.1. Kurumsal mağazanın, internet sitesi üzerinde yayınlandığı ilanlar aracılığıyla kurduğu sözleşmelerin ifa edilmesi sadece tarafların sorumluluğundadır. İlanlar aracılığıyla kurulan sözleşmelerin taraflarca yerine getirilmemesi durumunda; ÇPM’nin, sözleşmenin taraflarını sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlaması gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlan neticesinde kurulan sözleşmede hiçbir şekilde ÇPM’nin garantörlüğü bulunmamaktadır. Ancak Kurumsal mağaza hukuk aykırı işlemlerinden kaynaklı ÇPM’nin zarar görmesi durumunda, ÇPM’nin Kurumsal mağazaya rücu hakkı saklıdır. Kurumsal mağaza ilk başvuru anında ÇPM’nin zararını, ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte ÇPM’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.2. Kurumsal mağaza, ilanlar aracılığıyla kurduğu sözleşmelerdeki mal ve hizmetlerin sunumundan kaynaklanan ayıplarla ilgili olarak ÇPM’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Sözleşme Feshi, Hesap Kapatma ve Askıya Alma

6.1 ÇPM, kurumsal mağazacılık sözleşmesini ahlaka, kamu düzenine, kanuna, ilgili sözleşme şartlarına veya politikalara aykırılık hallerinde bildirimsiz ve gerekçe göstermeksizin tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde tek taraflı olarak feshedebilir, Kurumsal mağazanın işbu sözleşme hesabını kapatabilir veya Kurumsal mağazanın hesaba erişimini geçici olarak durdurabilir.

6.2 Kurumsal mağazanın başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, Kurumsal mağaza başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte Kurumsal mağaza hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; ÇPM, herhangi bir bildirim veya tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kurumsal mağazanın hesabını kapatabilir ve gerekli her türlü tedbiri uygulayabilir.

6.3 Hesabın yukarıda anlatılan şekillerde yaptırıma maruz kalması durumunda Kurumsal mağazanın internet sitesi üzerinde ilanlarının akıbeti hususunda ÇPM tek başına karar verme yetkisine sahiptir. 

7. Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası

7.1 ÇPM veri sorumlusu olarak Kurumsal mağazaya ve yetkilisine ait kişisel verileri ilgili aydınlatma metni ile KVKK ve gizlilik politikası kapsamında belirtilen şekilde işlemektedir.

7.2 ÇPM veri sorumlusu olarak Kurumsal mağazaya ve yetkilisine ait kişisel verileri ancak ilgili aydınlatma metni ile KVKK ve gizlilik politikası kapsamında üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. 

7.3 Kurumsal mağaza ilanı ile ilgili üçüncü kişiler tarafından iletişim kurulabilmesi amacıyla iletişim verilerinin aleni olarak internet sitesinde yayınlanmasını açık rıza ve onay verir.

7.4. Kurumsal mağaza, internet sitesinde gösterdiği faaliyet nedeniyle alenileştirdiği verileri amacıyla sınırlı olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal mağaza, internet sitesinde gösterdiği faaliyet nedeniyle eriştiği bilgileri; bu bilgileri paylaşan veya ifşa eden üçüncü kişilere ait kişisel veriler dahil tüm verileri amacına uygun şekilde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklı başta KVKK idari para cezası dahil tüm zararlardan Kurumsal mağaza tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  Kurumsal mağazanın KVKK ve gizlilik politikalarına aykırı davranışını tespit eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, idari makamlar veya mahkeme kararlarının gereğinin ÇPM tarafından yerine getirilmesi durumunda; ÇPM, yaptığı tüm ödemeleri ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile kurumsal mağazaya rücu eder.

7.5. Kurumsal mağaza, hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından işlenmesinden dolayı arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için ÇPM’nin herhangi bir sorumluluğunun ve yetkisinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Kurumsal mağaza ÇPM’ye ait internet sitesinin kullanırken sadece ÇPM tarafından talep edilen kişisel verilerini paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal mağaza  ilandan kaynaklı iletişim kurmak amacıyla ve sınırlı şekil iletişim verilerinin alenileştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal mağaza hiçbir şekilde internet sitesini üye olurken veya kullanırken özel nitelikli veri paylaşmayacağını ve belirtmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Rekabetin Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülükler

 

8.1  Kurumsal Mağazaların Yükümlülükleri;

 

8.1.2        Kurumsal Mağaza, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a uygun şekilde faaliyet göstereceğini, kanunda düzenlenen rekabet ihlallerine bilerek veya bilmeyerek sebebiyet vermeyeceğini, doğrudan ve dolaylı olarak piyasadaki serbest rekabeti bozucu yönde girişimlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.3        Kurumsal Mağaza, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda yer alan yükümlülüklere aykırı davranışından dolayı meydana gelecek zararlardan tek ve nihai sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.4        Kurumsal Mağaza, çıkma parça pazaryerindeki piyasa gücünü kullanarak diğer kurumsal mağazaları pazardan dışlayıcı yönde faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.5        Kurumsal Mağaza, internet sitesinde ilanını yayınlayacağı ürünlerin fiyatını belirlerken diğer kurumsal mağazaların aynı veya benzer ürünler için belirlediği fiyatları araştırmayacağını, takip etmeyeceğini ve bu fiyatları baz alarak fiyat belirleme yoluna gitmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.6        Kurumsal Mağaza, bir veya birden fazla sayıda diğer kurumsal mağazalar ile bir araya gelerek fiyat belirleme ve tekel oluşturma benzeri serbest rekabeti bozucu yönde davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.7        Kurumsal Mağaza, bir veya birden fazla sayıda diğer kurumsal mağazanın bir araya gelerek fiyat belirleme ve tekel oluşturma gibi serbest rekabeti bozucu yönde davranışlarda bulunduğunu tespit ettiği takdirde veya kendisine böyle bir tekele katılma teklifinde bulunulduğu durumda ÇPM’yi derhal bu durumdan haberdar edeceğini ve elindeki belgeleri ÇMP ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.1.8        Kurumsal Mağaza, Türk Ticaret Kanununun 54. ve 55.maddelerinde düzenlenen haksız rekabet hükümlerine uygun davranacağını, ilgili maddelerde örnek kabilinden sayılan davranışlarla diğer kurumsal mağazaların internet sitesi üzerindeki faaliyetlerini zorlaştırıcı faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2      ÇPM’nin Yükümlülükleri;

8.2.1        ÇPM, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2.2        ÇPM, Kurumsal Mağazaların internet sitesi üzerindeki faaliyetlerini bu yönden denetleme hakkına sahip olup rekabeti bozucu yönde davranışını tespit ettiği takdirde Kurumsal Mağaza’nın internet sitesi üzerindeki faaliyetini geçici veya kalıcı olarak durdurma veya sonlandırma hakkına sahiptir.

8.2.3        ÇPM, internet sitesinde Kurumsal Mağazaların Rekabeti Korunması Hakkında Kanuna aykırı davranışlarını tespit ettiği takdirde Rekabet Kurumuna gerekli ihbar ve bildirimleri yapacağını, elindeki verileri Rekabet Kurumu ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2.4        ÇPM, internet sitesine üye olan Kurumsal Mağazalar arasında eşit işlem ilkelerini ihlal eder şekilde ayrımcılık yapmayacağını, Kurumsal Mağazalardan bir veya birkaçını kayırma yönünde faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2.5        Kurumsal Mağazaların, Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna ve Haksız Rekabete ilişkin hükümlere aykırı davranışından dolayı meydana gelecek zararlardan dolayı ÇPM’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ÇPM’nin sayılı ihlallerden dolayı herhangi bir şekilde ödemek zorunda kaldığı her türlü ceza ve tazminatı, ihlale sebebiyet veren Kurumsal Mağazalara rücu hakkı saklıdır.

9. Fikri Mülkiyet Hakları

9.1 İnternet sitesi veri tabanının tüm fikri mülkiyet ve bununla sınırlı olmamak kaydı ile tüm hakları yalnızca ÇPM’ye aittir.

9.2 Kurumsal mağaza, işbu sözleşme veya başka ne her ne nam altında olursa olsun, ÇPM’nin fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ÇPM’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Kurumsal mağaza telif haklarına tabi çalışmaları çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

10. Sözleşme Tadilleri

10.1 ÇPM, işbu sözleşme ve eki niteliğinde yer alan politikaları Kurumsal mağazanın rızasına gerek duymaksızın tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir.

10.2 İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, internet sitesinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe gireceğini, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edeceğini taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmenin Kurumsal mağazanın tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyeceğini taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Mücbir Sebepler

11.1 Doğal afetler (deprem, sel, heyelan, kasırga vb.), sosyal patlamalar, büyük çaplı isyan çıkması, genel grev, salgın hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, yangınlar ve buna benzer durumlar işbu sözleşme kapsamında mücbir sebep olarak sayılacaktır.

 

11.2 ÇPM, sözleşmenin ifasına engel bir mücbir sebep oluşması durumunda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın işbu sözleşmeyi tazminatsız tek taraflı fesih etme yetkisine sahiptir.

12. Uygulanacak Hukuk, Yetki ve Yürürlük

12.1 Doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar; İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Seri Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla ISTAC nezdinde çözümlenecektir. Tahkim dili Türkçe olacaktır. Tahkim yeri İstanbul/Türkiye’dir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanacaktır. Hakem sayısı ISTAC Kurallarında öngörüldüğü şekilde uygulanır. Acil Durum Hakemine İlişkin Kurallar uygulanmaz.

12.2 Yabancılık unsuru bulunmayan durumlarda ise işbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.3 İşbu kurumsal mağazacılık sözleşmesi ve atıfta bulunulan politikalar Kurumsal mağazanın elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Kurumsal mağaza sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

13. Sözleşme Ekleri

13.1 Kurumsal mağaza;

 

Ek-1 Kullanım Koşulları ve şartları,

Ek-2 KVKK ve Gizlilik Politikası,

Ek-3 İlan Politikası, 

internet sitesinde yayınlanacak tüm politikalar.

 

13.2 Kurumsal mağaza yukarıda sayılan politikalar ile ÇPM’nin daha sonrasında bu sözleşme kapsamında yayınlayacağı politikaların işbu Kurumsal mağaza sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, Kurumsal mağaza olarak işbu Kurumsal mağaza sözleşmesi ile yukarıda sayılı eklerine ve yayınlanan politika kurallarına uygun davranacağını, yeni politikalar yayınlanması durumunda bunların takibini yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

 

Menü Giriş Yap & Kayıt Ol
Yukarı